نمونه سنگ های ساختمانی تراورتن

نمونه سنگ های ساختمانی تراورتن به شرح زیر است:   لیمویی ماکو-معدن:آذربایجان غربی-جنوب شرق ماکو شکلاتی-معدن:استان مرکزی آتشکوه محلات-معدن:استان مرکزی-بین

Read more