کارشناسان فنی شرکت

کارشناسان فنی شرکت مجوعه ای از مهندسان زبده ایرانی و ایتالیایی هستند که با بهره گیری از سالها تجربه و علم آکادمیک در این حرفه مشغول فعالیت بوده و هستند.

تمامی کارشناسان فنی شرکت دوره های تخصصی در زمینه سنگ شناسی و اصول ساخت و ساز را در ایتالیا گذرانده و با علم و دانشی متناسب با روز دنیا در این حرفه مشغول فعالیتند.

کارشناسان فنی شرکت