نمونه سنگ های ساختمانی تراورتن

نمونه سنگ های ساختمانی تراورتن به شرح زیر است:

 

سنگ ساختمانی

لیمویی ماکو-معدن:آذربایجان غربی-جنوب شرق ماکو

شکلاتی

شکلاتی-معدن:استان مرکزی

آتشکوه محلات

آتشکوه محلات-معدن:استان مرکزی-بین دلیجان و نیم ور-روستای آتشکوه

دودی یزد

دودی یزد-معدن:جاده شیراز-جاده نصرآباد

گردوئی محلات

گردوئی محلات-معدن:استان مرکزی

بنه پنیربردسیر

بنه پنیربردسیر-معدن:کرمان-جاده بردسیر

لیموئی آذرشهر

لیموئی آذرشهر-معدن:آذربایجان شرقی-کیلومتر ۷ جاده مراغه

گردوئی آذرشهر

گردوئی آذرشهر-معدن:آذربایجان شرقی-آذرشهر

آتشکوه محلات

آتشکوه محلات-معدن:استان مرکزی-بین دلیجان و نیم ور-روستای آتشکوه

قرمز آذرشهر

قرمز آذرشهر-معدن:آذربایجان شرقی-آذرشهر کیلومتر ۷ جاده مراغه

قرمز ماکو

قرمز ماکو-معدن:آذربایجان غربی-جنوب شرق ماکو

زرد مانیکور

زرد مانیکور-معدن:آذربایجان غربی-جنوب شرق ماکو

 

One thought on “نمونه سنگ های ساختمانی تراورتن

پاسخ دهید