صادرات

جهت هماهنگی در امر صادرات مستقیماً با شرکت تماس حاصل فرمایید.

شماره تلفن : ۶۶۹۲۲۴۴۰

 


نماینده انحصاری در کانادا:

اکبر رفیقی.

تلفن: ۴۷۰۳ ۹۲۰ ۱۶۴۷+

ایمیل: rafighi@cps-stone.ir

Exclusive representative in Canada:

Akbar Rafighi.

tel: +1 647 930 4703

Email: rafighi@cps-stone.ir