صادرات

جهت هماهنگی در امر صادرات مستقیماً با شرکت تماس حاصل فرمایید.

شماره تلفن : ۰۹۱۲۵۱۴۹۴۲۹

 


نماینده انحصاری در کانادا:

رفیقی.

ایمیل: rafighi@cps-stone.ir

Exclusive representative in Canada:

 Rafighi.

Email: rafighi@cps-stone.ir