سنگ کورین چیست

سنگ کورین برگفته از برند یک اسم امریکایی است که به معنوی مصنوعی میباشد.سنگ کورین دارای سطح پوششی صد در صد اکریلیک است که دارای دامنه زیادی از ویژگی ها می باشد که از مهمترین آن دامنه ها رنگ سنگ کورین می باشد بیشتر از هفتاد نوع رنگ می باشد علاوه بر جذابیت ظاهری سنگ کورین دارای خصوصیات دیگری می باشد:۱-خاصیت ضد لکه ۲-ضد اب بودن و ابل شستشو می باشد.سنگ کورین سریعا قابل تعمیر می باشد.سنگ کورین بیشتر در بیمارستاان ها و صنایع غذایی و امور بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد چرا که سنگ کورین فاقددرز و شکاف می باشد بنابراین ذرات میکروبی و میکروسکوپی در سطح آن رشد می کنند.مزایای سنگ کورین مقاومت بالا در برابر ضربه و وحرارت بالا می باشد.سنگ کورین قابلیت ترمیم و و تعمیر دائمی می باشد.همچنین سنگ کورین را می توان طراحی کرد و به آن فرم پذیری داد

3 thoughts on “سنگ کورین چیست

پاسخ دهید