سنگ نما – گرانیت

سنگ نما – گرانیت : سنگ نمای گرانیت در یک دوره ساختمان سازی بسیار پر رونق بود و به علت مقاومت بسیار بالای آنها در برابر تغییرات جوی زمانی بسیار پر طرفدار محسوب می شد.

اما بعد از مدتی به علت یکنواختی طرح و مدل از محبوبیت افتاد و صرفا در موارد خاص یا در ارگانهای دولتی که می خواهند هزینه های خود را کاهش دهند مورد استفاده قرار میگیرد.

سنگ نما - گرانیت

به طور مثال سنگ فوق سنگ گرانیت نهبندان است. این سنگ به علت مقاومت بسیار بالا و همچنین جذب آب کم نسبت به سایر سنگهای گرانیت دارای محبوبیت زیادی است.

سالها از این سنگ به عنوان سنگ نما استفاده می شد اما به علت ظاهر ساده و یکنواخت و همچنین تکراری آن در ساختمانهای مسکونی کمتر مورد استفاده قرار میگرد.

 

پاسخ دهید