لیست قیمت

لیست قیمت و ابعاد سنگهای لوکس CPS با ضخامت ۱/۸۰سانتی متر به شرح زیر است:

 

ردیف ابعاد سنگ کد قیمت هر مترمربع

( ریال )

۱  ۶۰×۶۰ – ۱۸۰×۵۰ – ۱۸۰×۳۰ – ۳۰۰×۴۵ سانتی متر ۰۰۱ ۱,۶۰۰,۰۰۰
۲ ۱۵۰×۶۰ – ۱۸۰×۶۰ – ۳۰۰×۶۰ – ۹۰×۹۰ – ۳۰۰×۵۰ سانتی متر ۰۰۲ ۱,۸۰۰,۰۰۰
۳ ۱۲۰×۱۲۰ – ۲۴۰×۱۲۰ سانتی متر ۰۰۳ ۲,۰۹۰,۰۰۰
۴ ۸۰×۸۰ – ۱۰۰×۱۰۰ سانتی متر ۰۰۴ ۱,۷۱۰,۰۰۰
۵ ۸۰×۶۰ – ۹۰×۳۰ سانتی متر ۰۰۵ ۱,۴۳۰,۰۰۰
۶ سنگ آمــاده جهت پـله (عرض  ۳۵ و طول ۱۲۰ و ضخامت ۳/۰۰) (مترمربع) ۰۰۶ ۲,۴۰۰,۰۰۰
۷ سنگ پـله (عرض ۳۵ و طول۱۲۰ و ضخامت ۳) (مترمربع) بدون ابزار ۰۰۷ ۲,۳۰۰,۰۰۰
۸ سنگ آمــاده جهت پـله (عرض  ۳۵ و طول( ۱۲۰ و ضخامت ۱/۸۰) (مترمربع) ۰۰۸ ۱,۶۵۰,۰۰۰
۹ اسلب با ابعاد  ۳۰۰‌×۱۸۰ سانتی متر ۰۰۹ ۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۰ سنگ زیر پله ۰۰۱۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰

 

  • خریدار درصورت نیاز به ابعاد خارج از لیست و همچنین به دلیل نوسانات بازار، قیمتها را قبل از سفارش از شرکت استعلام نماید.
  • قیمت ارائه شده تحویل در تهران (در شهر تهران و متراژ سفارش بايد بالاي۳۰۰ متر مربع باشد) بوده و کرایه باربریاز تهران به شهرستان با مشتری می باشد.
  • فروش صرفا بصورت نقدی می باشد .­­­