قیمت سنگ ساختمانی رنگی (قرمز، سبز، امپرادور …)

قیمت سنگ ساختمانی رنگی

قیمت سنگ ساختمانی رنگی  لوکس CPS و ابعاد آن با ضخامت ۱/۸۰سانتی متر به شرح زیر است:


 

قیمت سنگ ساختمانی مشکی (تولید شده با سنگهای معادن ایران)

ردیفابعاد سنگ
کد قیمت هر مترمربع

( ریال )

۱۶۰×۶۰ – ۱۸۰×۵۰ – ۱۸۰×۳۰ – ۳۰۰×۴۵ سانتی متر۰۰۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰
۲۱۵۰×۶۰ – ۱۸۰×۶۰ – ۳۰۰×۶۰ – ۹۰×۹۰ – ۳۰۰×۵۰ سانتی متر۰۰۲۴٫۶۱۳٫۰۰۰
۳۸۰×۸۰ – ۱۰۰×۱۰۰ سانتی متر۰۰۳۴٫۷۲۲٫۰۰۰
۴۱۲۰×۱۲۰ – ۱۲۰×۲۴۰ سانتی متر۰۰۴۴٫۸۶۷٫۰۰۰
۵سنگ آمــاده جهت پـله (عرض ۳۰ و طول ۱۲۰ و ضخامت ۳/۰۰) (مترمربع)۰۰۶۵٫۶۴۸٫۵۰۰
۶سنگ پـله (عرض ۳۵و طول۱۲۰ و ضخامت ۳) (مترمربع) بدون ابزار۰۰۷تماس بگیرید
۷سنگ آمــاده جهت پـله (عرض ۳۰ و طول ۱۲۰ و ضخامت ۱/۸۰) (مترمربع)۰۰۸۴٫۵۲۲٫۰۰۰
۸اسلب با ابعاد ۳۰۰‌×۱۸۰ سانتی متر۰۰۹۴٫۶۱۳٫۰۰۰
۸سنگ زیر پله۰۰۱۰۴٫۵۰۰٫۰۰۰

 

قیمت سنگ ساختمانی مشکی (تولید شده با سنگهای معادن ایتالیا)

ردیفابعاد سنگ
کد قیمت هر مترمربع

( ریال )

۱۶۰×۶۰ – ۱۸۰×۵۰ – ۱۸۰×۳۰ – ۳۰۰×۴۵ سانتی متر۰۰۱۶٫۵۵۰٫۰۰۰
۲۱۵۰×۶۰ – ۱۸۰×۶۰ – ۳۰۰×۶۰ – ۹۰×۹۰ – ۳۰۰×۵۰ سانتی متر۰۰۲۶٫۶۵۰٫۰۰۰
۳۸۰×۸۰ – ۱۰۰×۱۰۰ سانتی متر۰۰۳۶٫۷۵۰٫۰۰۰
۴۱۲۰×۱۲۰ – ۱۲۰×۲۴۰ سانتی متر۰۰۴۷٫۱۵۰٫۰۰۰
۵سنگ آمــاده جهت پـله (عرض ۳۵ و طول ۱۲۰ و ضخامت ۳/۰۰) (مترمربع)۰۰۶۷٫۴۵۰٫۰۰۰
۶سنگ پـله (عرض ۳۵ و طول۱۲۰ و ضخامت ۳) (مترمربع) بدون ابزار۰۰۷۷٫۳۵۰٫۰۰۰
۷سنگ آمــاده جهت پـله (عرض ۳۵ و طول ۱۲۰ و ضخامت ۱/۸۰) (مترمربع)۰۰۸۶٫۷۰۰٫۰۰۰
۸اسلب با ابعاد ۳۰۰‌×۱۸۰ سانتی متر۰۰۹۶٫۶۵۰٫۰۰۰
۸سنگ زیر پله۰۰۱۰۶٫۶۵۰٫۰۰۰

 

  • سنگها بنا به درخواست مشتری در تمامی ابعاد قابل ارائه می باشد.
  • خریدار درصورت نیاز به ابعاد خارج از لیست و همچنین به دلیل نوسانات بازار، بهتر است  قیمتها را قبل از سفارش از شرکت استعلام نماید.
  • قیمت سنگ رنگی ارائه شده بدون احتساب هزینه حمل بوده و کرایه باربری  با مشتری می باشد.
  • فروش صرفا بصورت نقدی می باشد.
  • تمامی سنگها با ضخامت سه سانت نیز قابل ارائه می باشند که برای آگاهی از قیمت آنها می بایست با شرکت تماس گرفته شود.

قیمت سنگ ساختمانی