قیمت سنگ ساختمانی سفید cps (دهبید، سفید،..)

قیمت سنگ ساختمانی سفید

قیمت سنگ ساختمانی روشن  با ضخامت ۱/۸۰سانتی متر به شرح زیر است:

قیمت سنگ ساختمانی سفید صدفی سوپر ۱۰/۰۰۰ تومان به مبالغ زیر افزوده می شود.


قیمت سنگ ساختمانی روشن (تولید شده با سنگهای معادن ایران)

ردیفابعاد سنگکد قیمت هر مترمربع

( ریال )

۱۶۰×۶۰ – ۱۸۰×۵۰ – ۱۸۰×۳۰ – ۳۰۰×۴۵ سانتی متر۰۰۱۷٫۴۵۰٫۰۰۰
۲۱۸۰×۴۰ – ۱۵۰×۶۰ – ۱۸۰×۶۰ – ۳۰۰×۶۰ – ۹۰×۹۰ – ۳۰۰×۵۰ سانتی متر۰۰۲۷٫۵۶۳٫۰۰۰
۳۱۲۰×۱۲۰ – ۲۴۰×۱۲۰ سانتی متر۰۰۳۸٫۲۱۷٫۰۰۰
۴۸۰×۸۰ – ۱۰۰×۱۰۰ سانتی متر۰۰۴۷٫۶۷۲٫۰۰۰
۵۸۰×۶۰ – ۹۰×۳۰ سانتی متر۰۰۵۶٫۹۶۳٫۵۰۰
۹اسلب با ابعاد ۳۰۰‌×۱۸۰ سانتی متر۰۰۹۷٫۵۶۳٫۰۰۰
۱۰سنگ زیر پله۰۰۱۰۷٫۴۵۰٫۰۰۰

قیمت سنگ ساختمانی روشن (تولید شده با سنگهای معادن ایتالیا)

ردیفابعاد سنگکد قیمت هر مترمربع

( ریال )

۱۶۰×۶۰ – ۱۸۰×۵۰ – ۱۸۰×۳۰ – ۳۰۰×۴۵ سانتی متر۰۰۱۹٫۴۰۰٫۰۰۰
۲۱۵۰×۶۰ – ۱۸۰×۶۰ – ۳۰۰×۶۰ – ۹۰×۹۰ – ۳۰۰×۵۰ سانتی متر۰۰۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰
۳۱۲۰×۱۲۰ – ۲۴۰×۱۲۰ سانتی متر۰۰۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۴۸۰×۸۰ – ۱۰۰×۱۰۰ سانتی متر۰۰۴۹٫۶۰۰٫۰۰۰
۵۸۰×۶۰ – ۹۰×۳۰ سانتی متر۰۰۵۹٫۲۵۰٫۰۰۰
۹اسلب با ابعاد ۳۰۰‌×۱۸۰ سانتی متر۰۰۹۹٫۴۰۰٫۰۰۰
۱۰سنگ زیر پله۰۰۱۰۹٫۴۰۰٫۰۰۰
  • سنگها بنا به درخواست مشتری در تمامی ابعاد قابل ارائه می باشد.
  • خریدار درصورت نیاز به ابعاد خارج از لیست و همچنین به دلیل نوسانات بازار، بهتر است  قیمتها را قبل از سفارش از شرکت استعلام نماید.
  • فروش صرفا بصورت نقدی می باشد.
  • تمامی محصولات دارای وارانتی می باشند که برای کسب اطلاعات بیشتر می توان به بخش ضمانت سایت مراجعه نمود.
  • تمامی سنگها با ضخامت سه سانت نیز قابل ارائه می باشند که برای آگاهی از قیمت آنها می بایست با شرکت تماس گرفته شود.

قیمت سنگ ساختمانی سفید