قیمت سنگ ساختمانی سفید cps (دهبید، سفید،..)

قیمت سنگ ساختمانی سفید

قیمت سنگ ساختمانی روشن  با ضخامت ۱/۸۰سانتی متر به شرح زیر است:

قیمت سنگ ساختمانی سفید صدفی سوپر ۱۰/۰۰۰ تومان به مبالغ زیر افزوده می شود.


قیمت سنگ ساختمانی روشن (تولید شده با سنگهای معادن ایران)

ردیف ابعاد سنگ کد قیمت هر مترمربع

( ریال )

۱ ۶۰×۶۰ – ۱۸۰×۵۰ – ۱۸۰×۳۰ – ۳۰۰×۴۵ سانتی متر ۰۰۱ ۳٫۴۵۰٫۰۰۰
۲ ۱۸۰×۴۰ – ۱۵۰×۶۰ – ۱۸۰×۶۰ – ۳۰۰×۶۰ – ۹۰×۹۰ – ۳۰۰×۵۰ سانتی متر ۰۰۲ ۳٫۵۶۳٫۰۰۰
۳ ۱۲۰×۱۲۰ – ۲۴۰×۱۲۰ سانتی متر ۰۰۳ ۴٫۲۱۷٫۰۰۰
۴ ۸۰×۸۰ – ۱۰۰×۱۰۰ سانتی متر ۰۰۴ ۳٫۶۷۲٫۰۰۰
۵ ۸۰×۶۰ – ۹۰×۳۰ سانتی متر ۰۰۵ ۲٫۹۶۳٫۵۰۰
۹ اسلب با ابعاد ۳۰۰‌×۱۸۰ سانتی متر ۰۰۹ ۳٫۵۶۳٫۰۰۰
۱۰ سنگ زیر پله ۰۰۱۰ ۳٫۴۵۰٫۰۰۰

قیمت سنگ ساختمانی روشن (تولید شده با سنگهای معادن ایتالیا)

ردیف ابعاد سنگ کد قیمت هر مترمربع

( ریال )

۱ ۶۰×۶۰ – ۱۸۰×۵۰ – ۱۸۰×۳۰ – ۳۰۰×۴۵ سانتی متر ۰۰۱ ۵٫۴۰۰٫۰۰۰
۲ ۱۵۰×۶۰ – ۱۸۰×۶۰ – ۳۰۰×۶۰ – ۹۰×۹۰ – ۳۰۰×۵۰ سانتی متر ۰۰۲ ۵٫۵۰۰٫۰۰۰
۳ ۱۲۰×۱۲۰ – ۲۴۰×۱۲۰ سانتی متر ۰۰۳ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰
۴ ۸۰×۸۰ – ۱۰۰×۱۰۰ سانتی متر ۰۰۴ ۵٫۶۰۰٫۰۰۰
۵ ۸۰×۶۰ – ۹۰×۳۰ سانتی متر ۰۰۵ ۵٫۵۵۰٫۰۰۰
۹ اسلب با ابعاد ۳۰۰‌×۱۸۰ سانتی متر ۰۰۹ ۵٫۵۰۰٫۰۰۰
۱۰ سنگ زیر پله ۰۰۱۰ ۵٫۵۰۰٫۰۰۰
  • سنگها بنا به درخواست مشتری در تمامی ابعاد قابل ارائه می باشد.
  • خریدار درصورت نیاز به ابعاد خارج از لیست و همچنین به دلیل نوسانات بازار، بهتر است  قیمتها را قبل از سفارش از شرکت استعلام نماید.
  • فروش صرفا بصورت نقدی می باشد.
  • تمامی محصولات دارای وارانتی می باشند که برای کسب اطلاعات بیشتر می توان به بخش ضمانت سایت مراجعه نمود.
  • تمامی سنگها با ضخامت سه سانت نیز قابل ارائه می باشند که برای آگاهی از قیمت آنها می بایست با شرکت تماس گرفته شود.

قیمت سنگ ساختمانی سفید