تکنولوژی تولید

تکنولوژی تولید :

تکنولوژی تولید سنگهای CPS: سنگهای CPS از خرد شدن و احیای سنگهای طبیعی بدست می آید به این صورت که در ابتدا سنگهای هم شکل، هم جنس و سنگهای طبیعی و مرغوب کوه به صورت قله سنگ استخراج شده و به کارخانه منتقل می شود. در این کارخانه سنگها توسط دستگاه هایی بسیار پیشرفته خرد شده و در داخل مخزن رسوب ریخته می شود.

تکنولوژی تولید

مخزن رسوب توسط موتورهای بسیار پیشرفته و همچنین دستگاه های فوق پیشرفته ایتالیایی با سرعتی بسیار بالا به چرخش درآید. در اثر این چرخش و طبق تکنولوژی سانتریفیوژ سنگهای موجود در مخزن تا ارتفاع بیش از ۲۰ متر به هوا برخواسته و سپس شروع به رسوب می کنند.

این رسوب کاملا طبیعی بوده و دقیقاً همانند طبیعت در اثر فشار جوی و اتمسفری کاذب و همراه با کاتالیزور صورت می پذیرد همین امر موجب می شود که این سنگها از تمامی خواص سنگ های طبیعی برخوردار بوده و علاوه بر آن مزیتهای چشمگیری نیز به آن اضافه می شود و تنها مکانیزم رسوب تسریع می گردد.

تکنولوژی تولید

نکته بسیار مهمی که در اینجا باید یادآور شویم این مطلب است که این سنگها به هیچ عنوان در رده بندی سنگهای مصنوعی قرار نمی گیرد.

تکنولوژی تولید و مبنای سنگهای مصنوعی بر اساس سیمان است که به همراه چسب و رزین و پودر سنگ تولید می شوند اما در این تکنولوژی مبنای سنگ تولید شده بیش از ۹۸ درصد از سنگ خالص و طبیعی است و فقط مقدار بسیار کمی رزین و آن هم به منظور ایجاد ساب پذیری بهتر سنگ به آن افزوده می شود. لذا این سنگ در رده بندی سنگهای طبیعی قرار می گیرد نه مصنوعی.

تکنولوژی تولید / تکنولوژی تولید