اخبار شرکت

جام جهانی مسکو

شرکت مهندسی چلیپا برای جام جهانی مسکو برای بازسازی استادیوم وارد مذاکره شد.

دوشنبه  تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۴


 

استخدام

شرکت مهندسی چلیپا تعدادی نیروی فعال و تحصیل کرده جهت بازاریابی استخدام می کند.

دوشنبه  تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۴